Türkiye ve Çin Arasındaki Müteahhitlik İlişkileri

Bilindiği üzere, Türkiye ve Çin dünyanın önde gelen müteahhitlik hizmetleri sağlayan ülkeleridir. Türk firmaları 54 milyar ABD Doları son 3 yılda olmak üzere bugüne kadar yurt dışında yaklaşık 150 milyar ABD Doları iş üstlenmişlerdir. Türk firmalarının üstlendikleri işlerin büyük kısmı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve BDT ülkelerindedir.

İki ülke firmaları üçüncü ülkelerdeki projelerdeki önemli birer rakip konumundadırlar. Ancak, özellikle finansman ve teknoloji teminli projelerde, Türk ve Çin müteahhitlik firmaları arasında, “rekabet yerine işbirliği” ilkesi çerçevesinde özellikle, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlarda ortak iş yapılması gündeme getirilmelidir.

Çin firmalarının çok uygun koşullu finansman ve/veya ileri teknoloji temin etmek suretiyle ülkemizdeki büyük çaplı ulaştırma ve enerji projelerine girmeleri olumlu görülmektedir. Ancak, söz konusu projelerde Çin’nin bu finansmanı sadece Çin’den ihraç edilecek makine ve ürünlere değil, projenin tümüne veya büyük bir kısmına sağlaması, Türkiye’deki inşaat işlerinde mutlaka Türk firmaları ile çalışmaları gerekmektedir. İşveren kuruluşlarımızca standartların tespiti ve kontrolünde gerekli hassasiyetin titizlikle gösterilmesi ve istihdam konusunda bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yabancı eleman çalıştırma konusunda gerekli sınırlayıcı kural ve uygulamalardan geri adım atılmaması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, üçüncü köprü, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir hızlı tren projeleri ve diğer önemli altyapı projelerinde benzer işbirliği yapılması hususunda girişimler söz konusudur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan metro inşaatlarında da Çin ve Türk firmalarının ortaklık yapması ve Çin’in finansman desteğinin alınması gündemdedir. Shenyang kentinde FİBA Holding tarafından yapılan AVM örneğinde olduğu üzere, Çin’de Türk firmaları tarafından yapılacak projelere de Çin’in finansman dahil olmak üzere, destek vermesi hususu gündeme getirilmelidir.

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı, IGEME   |   Editör: DijitalPort.com

Çin’in Türkiye ile Ticareti