Çin’in Genel Ekonomik Göstergeleri

GSYİH: 5.627 Milyar ABD$ (2010)
Kişi Başına GSYİH: 7,795 ABD$ (2010)
İhracat: 1.587 Milyar ABD$ (2010)
İthalat: 1.315 Milyar ABD$ (2010)
Enflasyon Oranı TÜFE: %3,3 (2010)
Enflasyon Oranı ÜFE: %5,5 (2010)
Büyüme Oranı: %10,2 (2010)
İşsizlik Oranı: %4,2 (2010)
Dış Borç: 413.9 Milyar ABD$ (2010)
Uluslararası Rezervler: 2.769 Trilyon ABD$ (2010)
Döviz Kuru: 1 ABD$ = 6,32 Yuan (2012)


Başlıca İhraç Ürünleri: Gıda, Mineral yakıt ve yağlar, kimyasallar ve kimya ürünleri, hafif sanayi ürünleri, kauçuk, mineral yakıtlar ve yağlar, makine ve ulaştırma ekipmanları.


Başlıca Sanayi Ürünleri: Modern metalürji, madencilik ve enerji ekipmanları, uçak yapımı, otomobil üretimi, büyük makine parçaları, döküm, uzay sanayi, büyük enerji devreleri, elektronik, iletişim ekipmanları, ölçüm araçları.


Başlıca Tarım Ürünleri: Hububat, yağlı tohumlar­ yer fıstığı, kolza tohumu­ pamuk, jüt ve kenevir, şeker kamışı, şeker pancarı, tütün (kuru), çay, meyveler, domuz, inek, koyun eti, inek sütü, koyunyünü, ipek kozası, küçük ve büyükbaş hayvanlar.


Genel Ekonomik Durum Özeti: Merkezi planlamadan ayrıldığı 1978 yılından bu yana Çin, yılda ortalama %10 oranında büyümektedir. Özellikle ülkenin doğu kıyıları hissedilir ölçüde bir gelişme göstermektedir ancak ekonomik büyümenin hızı istikrarlı değildir. Tüketim eğilimi artmakta, fiyatlar yükselmekte, yabancı yatırımlar ve şehirde kişi başına düşen gelir artmaktadır. Bazı gözlemciler Çin’in resmi olarak açıklanandan çok daha hızlı büyüdüğünü öne sürmektedir. Reform döneminde ekonomik büyüme kıyı bölgelerinde çok daha hızlı gerçekleşmiştir. 1980’li yıllar ve 1990’ların başında Guangdong eyaleti genel olarak İnci Nehri Deltası, en hızlı büyüyen bölge olmuştur.

Kaynak: China Country Report, IGEME   |   Editör: DijitalPort.com

Çin Hakkında Genel Bilgiler