Çin Ulaştırma ve Telekomünikasyon Sektörü

Altyapıda en büyük eksiklik ulaşım ve haberleşmede duyulmaktadır. Çin’de, hali hazırdaki ulaşım altyapısının, talebin ancak %60’ına cevap verebildiği tahmin edilmektedir. Limanlar ve demiryolları talebe cevap verememektedir. Havayolu taşımacılığı, malzeme, ileri teknoloji ve eğitimli personel eksikliği içindedir. Enerji yetersizliği diğer önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda yabancı ortaklı sanayi tesisleri de olmak üzere, bilhassa elektrik enerjisi eksikliği nedeniyle, sanayi üretimi kesintilere maruz kalmaktadır.

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı   |   Editör: DijitalPort.com

Çin Pazarı İle İlgili Bilgiler